โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้องด้วยบุคลากร ได้เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้านล้านนาไทย ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากพระครูวิธานวรกิจ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดเทียนบูชาเสาอินทขีล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยประเพณีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซื่งจะประกอบด้วย พิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขิล ใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฏฐารส สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา