โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีตัวแทนจากอำเภอ จากหน่วยงานราชการต่างๆ รร.พลูหลวงวิทยา สมาชิกชมรมคนรักในหลวง คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ มทร.ล้านนาตาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) - งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา