โลโก้เว็บไซต์ การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ (มทร.ล้านนา) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ (มทร.ล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 839 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา