โลโก้เว็บไซต์ พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 854 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พร้อมทั้งรับชมชุดการแสดงเฉลิมฉลอง สมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 และการประกวดขับร้องเพลงของนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา