โลโก้เว็บไซต์ งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา