โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 มทร.  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

9 มทร. ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 มทร. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร. ล้านนา ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสานและ มทร.ล้านนา) มีภาระกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการฯ นำผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนศิลปวัฒนธรรมและบรรยาพิเศษ เรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานในอำเภอแม่แจ่ม เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและมีความเข้มแข็งในการอนุกรักษ์ศิลปต่างๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบอันจะนำไปบูรณาการการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลทั้ง 9 แห่งต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา