โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้เรียนเชิญ อาจารย์ปริศนา กุลนลา อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสิริญญา ณ นคร  นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561 ที่จะดำเนินการประกวดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา