โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา แอ่วเฮือนเยือนผญา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา แอ่วเฮือนเยือนผญา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับอาจารย์สุพจน์  ใหม่กันทะ อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายวรเมธ  สุวรรณศรี, นายธีรวัต  กิจบำรุง, นางสาวปิยาภา  หงวนตัด นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ นางสาวอารยา  เทพวงศ์, นายภูวดล  บัวเข็ม นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา" ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผามกิจกรรม (ฐานความรู้) ที่ 11 งานจิตรกรรมล้านนา โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ลายคำล้านนา เทคนิคฉลุลาย ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ในส่วนของเทคนิคฉลุลาย และการแต้มลายคำ ในพื้นผิวของชิ้นงานประเภทต่างๆ เช่น ถุงย่าม กระดาษ เคสโทรศัพท์ สมุด ฯลฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมฐานความรู้ศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆ กาดหมั้วล้านนา และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา