โลโก้เว็บไซต์ โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ครั้งที่ ๑๒ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ครั้งที่ ๑๒

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย "คำนึงถึงผลประโชยน์ของส่วนร่วม และของชาติมากกว่าผลประโชยน์ของตนเอง" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูใบฏีกา สมศักดิ์ ปิยวณฺโณ อารามสันติสุข บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นองค์เทศน์ และดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนส่องธรรม   ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา