โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบทอดพระศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         11 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมิ่งเมืองมูล  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อร่วมสืบทอดศาสนา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะเปาลอยน้ำ ประจำปี 2561
อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำอาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 ณ เวทีข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) จากคุณประนอม  นามวงค์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมส่งสะเปาลอยน้ำสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 61 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 ณ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย  โดยส่งสะเปาลอยน้ำเข้าประกวด และเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมของนักศึกษาแก่ประชาชนที่รอชมสองฝั่งแม่น้ำวัง พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหาร ค้ำชูพระศาสนา
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          1 มีนาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหารและซุ้มโขงพระเจ้า 12 พระองค์ ณ วันต้นมื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนา และเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง           ข่าว/ภาพ :อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม   >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

         1 พฤศจิกายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา