โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-17 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-09-17

มทร.ล้านนา น่าน โดยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
ศุกร์ 17 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 17 กันยายน 2564 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ           โดยผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในพิธี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมตัวแทนอาจา... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
ศุกร์ 17 กันยายน 2564 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา รองประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Microsoft Teams  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา