โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน วันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบบล้านนนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน วันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบบล้านนนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน วันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบบล้านนนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “วันวัฒนธรรม” ครั้งที่ 14 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง โดยมีอาจารย์นิตยา เอกบาง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านกาดหมั้ว คัวแลง,  การประกวดดนตรีโฟล์คซองคำเมือง, การแข่งขันการทำลาบเมือง,  การประกวดนิทรรศการชนเผ่า, การแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมพื้นบ้าน และการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทั้งนี้การจัดงาน “วันวัฒนธรรม” ครั้งที่ 14 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, เพื่อเป็นการแสดงผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา, เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของแต่ละหลักสูตรร่วมกับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาลำปาง1  เพจประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาลำปาง2 

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : มหัตม์วิน รัตนสิงห์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา