โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฐานความรู้เวียงเจ็ดลิน ในกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฐานความรู้เวียงเจ็ดลิน ในกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No Smoking No Algohol ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยแบ่งเป็นฐานความรู้และกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ 

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ สืบ สาน สร้าง เสริม ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเวียงเจ็ดลิน ความสำคัญของการสักการะพ่อปู่(พระภูมิเทพนครนครราช) ความสำคัญของการสักการะครูบาศรีวิชัย และความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานความรู้ที่ 1 ณ บริเวณลานพ่อปู่ มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา