โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย" ภายใต้โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการกับรายวิชา การแกะสลักและการจัดดอกไม้ในงานโรงแรม ได้รับเกียรติจาก นายทรงสุข บุญทาวงค์ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ไทย และเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เอกลักษณ์แบบไทยผ่านผลงานได้ เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านความรู้ในงานจัดดอกไม้ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 603 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา