โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงฯ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา รองประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Microsoft Teams 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่าย และความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และทบทวนแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา