โลโก้เว็บไซต์ NIA และเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน เกษตรกร และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเข้าร่วมงาน  Inno4Farmers 2022 DEMO DAY | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NIA และเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน เกษตรกร และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเข้าร่วมงาน Inno4Farmers 2022 DEMO DAY

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  NIA และเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน เกษตรกร และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเข้าร่วมงาน Inno4Farmers 2022 DEMO DAY เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้วิสาหกิจเริ่มต้นมีความเข้าใจโจทย์ของภาคธุรกิจการเกษตรมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทั้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจให้แข็งแกร่ง รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร โดยในปีนี้มีวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในระยะเริ่มตันจำนวน 7 ทีม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมบ่มเพาะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การได้รับคำแนะนำกับที่ปรึกษาในโครงการ และการเชื่อมโยงทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในภาคเกษตรจากภาครัฐและเอกชน ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน -กันยายน 2565) เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานการแสดงถึงศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งจากทุกภาคส่วน

           ผู้สนใจเข้าร่วมงาน Inn04Famers 2022 Demo Day  ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Z00M ร่วมฟัง Pitching และสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปพร้อมกัน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปผ่านทางช่องทาง Zoom HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/88680348901 MEETING ID : 886 8034 8901 PASSCODE : 108242

  • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และท่านที่สนใจนัดหมายกับสตาร์ทอัพเพื่อต่อยอดและลงทุนทางธรุกิจได้ที่ Link : https://forms.gle/AzoXATuDawrKQpQU9
  • ติดตามกิจกรรมในโครงการ Inno4Farmers 2022 ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/Inno4FarmersbyNIA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ มณฑา ไก่หิรัญ โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543  มือถือ : 081-372 9163 อีเมล : montha@nia.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา