โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ : สวส.มทร.ล้านนา แจ้งการอัพเดทใบรับรอง (SSL Certificated) ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ : สวส.มทร.ล้านนา แจ้งการอัพเดทใบรับรอง (SSL Certificated) ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 813 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา