โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการดังกล่าวให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา