โลโก้เว็บไซต์ สืบฮีตตวยฮอย ย้อนรอยล้านนา  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบฮีตตวยฮอย ย้อนรอยล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานโครงการ “อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยรัตน์  ปานสุวรรณจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  สำหรับโครงการ “อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและสามารถถ่ายทอดศิลปะให้กับอนุชนรุ่นหลัง แบ่งการอบรมหลากหลายศิลปะเช่น ตีกลองปู่เจ่ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิง ฟ้อนนกกิงกะหร่า เต้นโต ฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนเล็บและฟ้อนสาวไหม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา 053921444 ต่อ 1600-1
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา