โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนุ่งชุดขาวสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. เป็นประจำทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ จนถึงวันออกพรรษา 

ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ หรือ ๑๒ เหนือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา