โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (วันออกพรรษา) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (วันออกพรรษา)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนุ่งชุดขาวสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. เป็นประจำทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ จนถึงวันออกพรรษา 

ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือ เดือนเกี๋ยง เหนือ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา