โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เผยแพร่ความรู้เรื่อง เวียงเจ็ดลิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เผยแพร่ความรู้เรื่อง เวียงเจ็ดลิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No Smoking No Algohol ขึ้น โดยแบ่งเป็นฐานความรู้และกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ 

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ สืบ สาน สร้าง เสริม ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเวียงเจ็ดลิน ในฐานความรู้ที่ 6 โดยนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของเวียงเจ็ดลิน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ได้เรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา