โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐิน ประจำปีพ.ศ.2561 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐิน ประจำปีพ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 กันยายน 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วย นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และนางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทอดกฐิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และสำรวจข้อมูลของวัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา