โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี 12 เป็ง | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี 12 เป็ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สวดมนต์ทำวัตรเช้า” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สวดมนต์ไหว้พระ ถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

และเนื่องในวันนี้ “วันประเพณี 12 เป็ง” ชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีหรือเป็นวันปลดปล่อยดวงวิญญาณมารับของถวายทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศให้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตานขันข้าวหาพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับ แม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทางเจริญเมตตาภาวนาและกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา