โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนุ่งชุดขาวสวดมนต์ (เนื่องด้วยตรงกับวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย จึงมีรูปแบบของการแต่งกายในโทนสุภาพไว้ทุกข์สีดำ) และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. เป็นประจำทุกวันพระที่ตรงกับวันทำการ จนถึงวันออกพรรษา 

ในวันพระครั้งนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือ เดือนเกี๋ยง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา