โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 "สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นพิธีเปิด โดยมี ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร คือนางสาวรจนา ราชญา, นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว, อาจารย์ธนิตพงษ์ พุทธวงศ์ และนักศึกษา รวมทั้งหมด 24 คน เข้าร่วมงาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำการแสดงชุดก้าปั่นกลอง ของชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการแสดงของชาวไทยใหญ่ที่อาศัยในดินแดนล้านนา ที่สื่อถึงความสามัคคีกลมเกลียวกัน เข้าร่วมการแสดงบนเวทีราชภัฏภิรมย์ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นำการแสดงมาให้ชมอย่างยิ่งใหญ่ทุกสถาบัน

ส่วนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ 16 สถาบัน นำการแสดงชุดระบำซอ อันเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน เข่าร่วมการการแสดงในพิธีปิด

ภาพ/ข่าว : ศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา